Brigádnické hodiny členů

Na základě usnesení Valné hromady TJ Sokol Blatná ze dne 27. 3. 2015 má každý člen TJ Sokol Blatná, který v letošním roce dovrší věk 8 let a starší, povinnost odpracovat alespoň 4 brigádnické hodiny za rok 2016. Splněním této povinnosti mu bude oddílový příspěvek na rok 2017 snížen o 50 Kč za každou odpracovanou hodinu, nejvýše však o 200 Kč.

Povinnost odpracovat uvedený počet brigádnických hodin se nevztahuje na starostku jednoty, na členy do 8 let, na přispívající (necvičící) členy Sokola, dále na členy, kteří ze zdravotních důvodů nemohou tyto hodiny odpracovat.

Možnosti brigád pro rok 2016:

 • Pletí hřišť
 • Úprava terénu, osetí trávou
 • Opravy otlučených rohů v sokolovně
 • Nátěry dřevěných dětských prolézaček
 • Oprava židlí a stolů
 • Úklid skladu Sokola
 • Pomoc při organizaci akcí
  • Memoriál Jana Janovského
  • Velká cena Města Blatná v judu *

(* u těchto akcí se brigádnické hodiny započítávají členům ostatních oddílů v plné výši, členům oddílů pořádajících 1/3 odpracováných brigádnických hodin.)

Pravidla vykonávání brigád

Brigádníci se mohou na možnostech brigád domlouvat s členy výboru TJ Sokol nebo se hlásit u správce sokolovny, který zájemcům zadá práci.

Po skončení brigádnické aktivity je vedoucí brigády povinen neprodleně, nejpozději do týdne vyplnit formulář o evidenci brigádnických hodin, který je uložen u správce sokolovny, a spolu s ním stvrdit odpracované hodiny podpisy.

Nebude-li brigádnická aktivita zaznamenána v evidenčním formuláři, odpracované hodiny se nezapočítávají.

Brigádnické hodiny za rok 2016 budou uzavřeny 31.10.2016.

kontakt

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Blatná
Kalinovo náměstí 580, 388 01 Blatná
IČ: 48223221

č.ú.: 2501328695/2010 FIO BANKA

Tel.: +420 604 908 454
email: info@tjsokolblatna.cz

Správce sokolovny Hana Bursová: Tel. +420 733 399 246

Další kontakty na jednotlivé členy výboru naleznete zde.