Časopis E-Sokol

Časopis Sokol vydávaný Českou obcí sokolskou přestal vycházet z finančních důvodů koncem roku 2010. Nyní se opět vrací jako měsíčník v elektronické podobě, který bude doplňovat obsáhlejší tištěný čtvrtletník.

kontakt

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Blatná
Kalinovo náměstí 580, 388 01 Blatná
IČ: 48223221

č.ú.: 2501328695/2010 FIO BANKA

Tel.: +420 604 908 454
email: blatna@sokol.eu 

Správce sokolovny Marcela Hájková: Tel. +420 728 775 731

Další kontakty na jednotlivé členy výboru naleznete zde.