Členské příspěvky

Příspěvky pro rok 2023 

Příspěvky se skládají ze dvou částí, a to z členského a oddílového příspěvku. Členský příspěvek je 300 Kč pro děti a nestory, 600 Kč pro dospělé. Vedoucí oddílů platí jen tento členský příspěvek. Výše oddílového příspěvku se odvíjí od druhu oddílu (sport nebo všestrannost) a věku (rozhodující je věk letos dosažený). Dospělí studenti a nestoři nad 65 let mohou platit jako děti do 18 let.

Příspěvky se platí pouze jednou ročně v mateřském oddílu, i když člen navštěvuje více oddílů.

Příspěvky vyberou buď vedoucí oddílů od členů a odešlou jednou částkou na účet TJ Sokol nebo členové sami pošlou částku na níže uvedený účet. 

Účet TJ Sokol 2501328695/2010, variabilní symbol je přidělen každému oddílu (obdrželi vedoucí oddílu), do zprávy příjemci uvádějte: jméno + příjmení platícího člena nebo oddíl.

Sportovní oddíly jsou: mažoretky, judo, volejbal sport, florbal. Ostatní oddíly jsou všestrannost.

 

                                                                                     Všestrannost                Sportovní oddíly

Děti do 7 let (rok nar. nad 2016 včetně)                             1 400  Kč                         1 600  Kč

Děti od 7 do 18 let (rok nar. 2006 – 2015)                         1 600 Kč                           1 800  Kč

Dospělí 18 – 65 let (rok nar. 1959 – 2005)                         1 800 Kč                           2 100  Kč 

Nestoři nad 65 let (rok nar. do 1958 včetně)                      1 600  Kč                          1 800   Kč

Oddíl Rodiče a děti:  Rodič 1500 + dítě 300 Kč, tzn. rodič + 1 dítě 1800 Kč, rodič + 2 děti 2100 Kč, rodič + 3 děti 2400 Kč atd.                                    

Pokud se přihlašuji v září

  • platím částku vypočtenou na zbývající 4 měsíce do konce roku (členský příspěvek a 50% oddílových příspěvků) – viz tabulka:

                                                                                     Všestrannost                Sportovní oddíly

Děti do 7 let (rok nar. nad 2016 včetně)                              850  Kč                           950  Kč

Děti od 7 do 18 let (rok nar. 2006 – 2015)                          950 Kč                            1 050  Kč

Dospělí 18 – 65 let (rok nar. 1959 – 2005)                         1 050 Kč                         1 350  Kč 

Nestoři nad 65 let (rok nar. do 1958 včetně)                      950 Kč                           1 050                                     

kontakt

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Blatná
Kalinovo náměstí 580, 388 01 Blatná
IČ: 48223221

č.ú.: 2501328695/2010 FIO BANKA

Tel.: +420 604 908 454
email: blatna@sokol.eu

Správce sokolovny Darina Kryštal: Tel. +420 736 618 790

Další kontakty na jednotlivé členy výboru naleznete zde.