Členské příspěvky

Příspěvky pro rok 2024 

Příspěvky se skládají ze dvou částí, a to z členského a oddílového příspěvku. Členský příspěvek je 300 Kč pro děti a nestory, 600 Kč pro dospělé. Vedoucí oddílů platí jen tento členský příspěvek. Výše oddílového příspěvku se odvíjí od druhu oddílu (sport nebo všestrannost) a věku (rozhodující je věk letos dosažený). Dospělí studenti a nestoři nad 65 let mohou platit jako děti do 18 let.

Příspěvky se platí pouze jednou ročně v mateřském oddílu, i když člen navštěvuje více oddílů.

Příspěvky vyberou buď vedoucí oddílů od členů a odešlou jednou částkou na účet TJ Sokol nebo členové sami pošlou částku na níže uvedený účet. 

Účet TJ Sokol 2501328695/2010, variabilní symbol je přidělen každému oddílu (obdrželi vedoucí oddílu), do zprávy příjemci uvádějte: jméno + příjmení platícího člena a název oddílu.

Sportovní oddíly jsou: mažoretky, judo, volejbal sport, florbal. Ostatní oddíly jsou všestrannost.

 

                                                                                     Všestrannost                Sportovní oddíly

Děti do 18 let a studenti (rok nar. 2007 a mladší)              1 700 Kč                           2 300  Kč

Dospělí 18 – 65 let (rok nar. 2006 – 1960)                         2 500 Kč                         2 500  Kč 

Nestoři nad 65 let (rok nar. do 1959 včetně)                      1 800  Kč                         1 800   Kč

Oddíl Rodiče a děti:  Rodič 1500 + dítě 300 Kč, tzn. rodič + 1 dítě 1800 Kč, rodič + 2 děti 2100 Kč, rodič + 3 děti 2400 Kč atd.                                    

Pokud se přihlašuji v září

  • platím částku vypočtenou na zbývající 4 měsíce do konce roku (členský příspěvek a 50% oddílových příspěvků) – viz tabulka:

                                                                                     Všestrannost                Sportovní oddíly

Děti do 18 let  a studenti (rok nar. 2007 a mladší)               1 000 Kč                       1 300  Kč

Dospělí 18 – 65 let (rok nar. 1960 – 2006)                         1 550 Kč                         1 550  Kč 

Nestoři nad 65 let (rok nar. do 1959 včetně)                      1 050 Kč                        1 050                                     

kontakt

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Blatná
Kalinovo náměstí 580, 388 01 Blatná
IČ: 48223221

č.ú.: 2501328695/2010 FIO BANKA

Tel.: +420 604 908 454
email: blatna@sokol.eu

Správce sokolovny Marcela Hájková: Tel. +420 728 775 731

Další kontakty na jednotlivé členy výboru naleznete zde.