Všestrannost muži

Základní informace o oddílu:

Oddíl je otevřen pro všechny věkové kategorie. V současnosti dochází pravidelně 5 mužů ponejvíce v důchodovém věku.

Cvičí se v úterý a v pátek od 19 do 20 hodin. Ponejvíc se používá hrazda, kruhy a nízká bradla, dle potřeby i jiné nářadí. Cílem je utužení tělesné kondice, tolik chybějící v dnešním světě pohodlí u televize, počítače nebo piva.

Nejdůležitější je rozcvička, vedená tak, aby byly rozpohybovány všechny svaly i klouby v celém těle – od hlavy po končetiny. Nářadí (včetně případné posilovny), je pak doplňkem cvičení podle možností a schopností jednotlivce. Každý, kdo zkusí cvičení všestrannosti – třeba i ve starším věku – pozná zlepšení své fyzické i duševní kondice a zjistí, že různé kloubní, zádové i jiné bolesti po krátkém čase zmizí. Je jen věci přemoci pohodlí k vyzkoušení blahodárnosti tohoto cvičení. Přijít lze kterékoliv úterý nebo pátek od 19 hodin a postačí přinést si jen přezůvky. Každý cvičí dle svých možností, nikdo není do ničeho tlačen a v družstvu vládne pohoda a vzájemná pomoc.

Vedoucí oddílu:

J. Pinkas, tel.: 721 733 842

Kdy cvičíme?

Úterý: 19.00 – 20.00 hod.
Pátek: 19.00 – 20.00 hod.

kontakt

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Blatná
Kalinovo náměstí 580, 388 01 Blatná
IČ: 48223221

č.ú.: 2501328695/2010 FIO BANKA

Tel.: +420 604 908 454
email: blatna@sokol.eu

Správce sokolovny Marcela Hájková: Tel. +420 728 775 731

Další kontakty na jednotlivé členy výboru naleznete zde.