Sokolská hymna

Sokolská hymna

Lví silou

hudba+text: František Josef Pelz

Lví silou mp3Lví silou ve formátu mp3

Lví silou, vzletem sokolím kupředu kráčejme
a drahé vlasti v oběti své síly snášejme.
A byť i cesta daleká, ta Sokolíka neleká
jen mužně, statně kupředu, vždyť drahá vlast čeká!

Vlast máti až nás zavolá, co věrné dítky své
tu mocná paže Sokola zlé škůdce v souboj zve!
Tož blahá bude naše slast za oběť svůj i život klást
to svaté heslo Sokola: za národ, právo, vlast!

Jen, bratři, silou hrdinnou svou hajme vlast i řeč
to chloubou buď nám jedinou a pro ni spějme v seč.
A potom teprv v spásný den nám vzejde krásný, zlatý sen
pak sluncem jasným bude plát nám povždy volnost jen.