výbor jednoty

Výbor TJ Sokol Blatná se schází pravidelně vždy první čtvrtek v měsíci od 17.00 hod. v kanceláři jednoty.

Blanka Malinová

Starostka

Telefon: 604 908 454

E-mail: blankama@blatna.net

Mgr. Ondřej Kočovský

Místostarosta

Telefon: 725 313 212

E-mail: ondrej.kocovsky@seznam.cz

Ing. Hana Novotná

Jednatelka

Telefon: 725 040 431

E-mail: hhaannkkaann@seznam.cz

Walter Christl

Člen

Telefon: 733 194 918

E-mail: walterchristl@seznam.cz

Ing. Lukáš Kocourek

Člen

Telefon: 607 126 036

E-mail: lukas.kocourek@centrum.cz

Ing. Eva Krotká

Člen

Telefon: 603 149 505

E-mail: info@supersro.cz

Mgr. Radek Řebřina

Člen

Telefon: 777 325 930

E-mail: r.rebrina@seznam.cz

Šárka Chlandová

Člen

Telefon: 604 914 786

E-mail: h.chlanda@seznam.cz

František Komorád

Čestný člen

Telefon: 723 383 738

E-mail: gomorad@seznam.cz