tjsokol Blatná

XVII. Všesokolský slet (30.6. – 5. 7. 2024)

Vše o sletu se dozvíte na stránkách slet2024.cz

Co všechno odvysílá Česká televize? To se dozvíte na následujícím odkazu: https://slet2024.cz/organizacni-informace-pro-ucastniky/otazky-a-odpovedi/slet-v-ceske-televizi?preview=1

TJ Sokol Blatná se zúčastní skladby mravenci.

 

   TJ Sokol Blatná má v současné době tyto oddíly pro děti: badminton, děti všestrannost, judo, mažoretky, míčové hry, rodiče a děti, volejbal.

Všechny tyto oddíly a další otevřené akce pro děti mohou fungovat i díky podpoře od Města Blatná a Jihočeského kraje. Děkujeme.

 

Memoriál Jana Janovského 2024

Závod v přespolním běhu proběhl 11. 5. 2024. Výsledky jsou k dispozici v sekci Memoriál Jana Janovského

Závod je určen pro všechny věkové kategorie (tratě od 50 m do 10 000 m)

Start a cíl je na hřišti u sokolovny

 

Memoriál Jana Janovského 2024

 Pohárová soutěž v mažoretkovém sportu

 

O blatenskou růži

TJ Sokol Blatná informuje – Co chystáme na jaro?

  

6. 4. Pohárová soutěž v mažoretkovém sportu – již proběhlo

27. 4. Velká cena města Blatná v judu

11. 5. Memoriál Jana Janovského  

TJ Sokol Blatná informuje o výši členských příspěvků pro rok 2024

 

Podrobnější informace dostanete v sekci Členské příspěvky

Členské_příspěvky_2024

TJ Sokol Blatná pořádal 6. 12. od 16:30 Mikulášskou besídku

 

TJ Sokol Blatná se zapojuje do programu Jihočeského kraje

 
Sokol_Blatná_se_zapojuje_do_programu_Jihočeského_kraje

 28. října jsme oslavili pohybem!! 

 

 

Sokolský běh republiky

Fotky z akce je možné si stáhnout na odkazu uvedeném níže 

https://uloz.to/file/NAGvqR8hT7RV/231028-sokolskybehrepubliky-zip#!ZGSzZQR2AQR2ZwL3ZQMxMGIxAGZmA1MFA1ESF3yLq0I5HGH0AD==

Akademie TJ Sokol proběhla 13. 10. 2023 od 17. hod

 

  Akademie TJ Sokol Blatná

Cvičení Rodiče a děti


   
Cvičení_RPD_2023              Aktivity spolu v pohybu

Začátek tréninků po prázdninách 

Po dnech volna a odpočinku se znovu rozbíhají pravidelné tréninky. Přesné datum zahájení tréninků si určují trenéři jednotlivých oddílů. 

Když se chci stát členem TJ Sokol Blatná, tak mohu přijít na trénink vybraného oddílu a domluvit se s jeho vedoucím. Ten mi poskytne veškeré potřebné informace, předá přihlášku. Tuto přihlášku lze vyplnit také elektronicky na adrese: www.ecz-sokol.cz/clen/prihlaska

(zde ke stažení: manuál – elektronická přihláška).  Tato přihláška neplatí pro přestup mezi oddíly (k přestupu je určen formulář u vedoucího).

Výše členských příspěvků naleznete v sekci Pro členy – Členské příspěvky.

Sokolský podzimní bazárek 6. – 7. 10.2023

6. – 7. 10. 2023 proběhl v blatenské Sokolovně akce s názvem Sokolský podzimní bazárek. Jednalo se o dětské a sportovní oblečení, hračky, kočárky, knížky … Podrobné informace v přiložených dokumentech nebo u  Š. Chlandové nebo D. Zdychyncové.

SOKOLSKÝ_PODZIMNÍ_BAZÁREK
podmínky_prodeje

Memoriál Jana Janovského 2023
V sobotu 13.5. proběhl další ročník tradičního běžeckého závodu Memoriál Jana Janovského. Start prvního závodu byl v 9:00. Prostor startu a
cíle byl pod Sokolovnou, trasy probíhaly i krásným prostředím blatenského zámeckého parku. Výsledky závodu naleznete v samostatné sekci
těchto stránek.
 
Sokolský jarní bazárek 5.5.2023

V pátek 5. 5. 2023 proběhla v blatenské Sokolovně akce s názvem Sokolský jarní bazárek. Jednalo se prodej dětského a sportovního oblečení, hraček, kočárků, knížek … Podrobné informace v přiložených dokumentech nebo u  Š. Chlandové nebo D. Zdychyncové.

SOKOLSKÝ_JARNÍ_BAZÁREK
podmínky_prodeje

Valná hromada TJ Sokol Blatná 2023

V pátek 31.3. od 17:00 proběhla valná hromada TJ Sokol Blatná. Na programu byla zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní komise a další.

Děkujeme za podporu

I v roce 2022 byla činnost TJ Sokol Blatná podpořena Národní sportovní agenturou z dotační výzvy „Můj klub 2022“ a „Provoz a údržba 2022“.

 

 Výměna oken

Díky dodatečně získané dotaci Jihočeského kraje jsme mohli letos na podzim vyměnit další okna. Už tak zbývá opravit jen několik malých oken.

Hledáme dodavatele

TJ Sokol Blatná hledá dodavatele na akci „Hřiště na streetball se zázemím“. Se zahájením počítáme v případě přidělení dotace od NSA na
jaře 2023. V první etapě bude zázemí – sociální zařízení. Bližší informace v sokolovně Blatná v úředních hodinách každý čtvrtek od 18.00
do 19.00 hodin.

Začátek tréninků po prázdninách 2022

Po dnech volna a odpočinku se znovu rozbíhají pravidelné tréninky. Přesné datum zahájení tréninků si určují trenéři jednotlivých oddílů. 

Když se chci stát členem TJ Sokol Blatná, tak mohu přijít na trénink vybraného oddílu a domluvit se s jeho vedoucím. Ten mi poskytne veškeré potřebné informace, předá přihlášku. Tuto přihlášku lze vyplnit také elektronicky na adrese: www.ecz-sokol.cz/clen/prihlaska

(zde ke stažení: manuál – elektronická přihláška).  Tato přihláška neplatí pro přestup mezi oddíly (k přestupu je určen formulář u vedoucího).

Výše členských příspěvků naleznete v sekci Pro členy – Členské příspěvky.

Poděkování paní Bursové

V sobotu 25. 6. poděkovali zástupci TJ Sokol Blatná dlouholeté správcové blatenské sokolovny paní Bursové. I když už jí denně nebudeme v sokolovně potkávat, tak slíbila, že bude častým hostem. Paní Bursová, děkujeme.

 

Den vítězství 8. května.

 V tento den si nejen v České republice připomínáme konec 2. světové války v Evropě. I letos začaly oslavy setkáním před blatenskou Sokolovnou projevy starostky města Blatná, starostky TJ Sokola Blatná a zástupkyně velvyslanectví USA. 

Valná hromada TJ Sokol Blatná

 

V pátek 25. 3. proběhla v malém sále blatenské Sokolovny Valná hromada členů TJ Sokol Blatná. Letos byla volební – ve svých funkcích byl potvrzen stávající výbor TJ, jehož členové projevili chuť pokračovat v práci. Novým členem výboru byla zvolena paní Šárka Chlandová.

 

Sokol slaví 160 let od svého založení

 

Okolnosti vzniku Sokola jsou spjaty s uvolněním poměrů v Rakousko-Uhersku. Byly zakládány různé kulturní vlastenecké spolky, ale nová doba si žádala i fyzickou zdatnost každého jedince, proto se tehdy velmi dařilo různým tělocvičným ústavům. Mezi ně patřil také český ústav Malypetrův, který později sehrál důležitou roli při založení Sokola. Jedním ze cvičenců a později cvičitelů totiž byl Miroslav Tyrš.

 

Ten oslovil české cvičence Schmidtova ústavu a získal je pro založení českého tělocvičného spolku. Spolu s Juliem Grégrem připravili znění stanov nově vzniklé Tělocvičné jednoty pražské a předložili je na c. k. místodržitelství v prosinci 1861. Stanovy byly schváleny, a tak byla do Malypetrova ústavu v Panské ulici svolána na 16. února 1862, což je datum dnes považované za založení Sokola, ustavující valná hromada. Dostavilo se na ni 75 členů. Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, místostarostou, později náčelníkem, Miroslav Tyrš.

Hlavním heslem, které razil Tyrš, bylo „Tužme se!“, Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“, Fügner tykání a oslovování „Bratře“, Mánes namaloval první prapor a skicu prvních krojů.

Cvičení v Sokole bylo zahájeno již v březnu 1862. Cvičební program byl již tehdy značně progresivní – kromě cvičení prostných, pořadových a cvičení na nářadí se cvičenci věnovali také disciplínám úpolovým (šerm, vzpírání, zápas, vrh břemenem aj.) a základům atletiky (běhy a skoky). V Sokole byl také bohatý společenský a kulturní život. Konaly se vzdělávací přednášky, hudební, divadelní a loutkové soubory, koncerty, plesy a zábavy.

 

S tímto výročím je spojeno několik akcí, např.:

 

160 let: Rozsviťme i významné budovy v regionech

 •  Jednou z těch nejviditelnějších akcí bude večerní nasvícení budov. V Blatné bude nasvícena Sokolovna a např. v Praze zcela mimořádně uvidíme v sokolských barvách Petřínskou rozhlednu, Žižkovskou věž a samozřejmě také Tyršův dům.

 

160 let: Hromadný odběr krve v Tyršově domě

 •  Výročí vzniku Sokola bude oslaveno i dobrým skutkem. V Tyršově domě se uskuteční hromadný odběr krve. Pokud byste se chtěli přidat, napište koordinátorce projektu Anetě Beránkové na aberankova@sokol.eu.

Trenérkou mládeže 2021 se stala Hana Novotná z PREZIOSO BLATNÁ

V sobotu 24. 9. se v Praze v hale na Podvinném mlýně uskutečnilo finále projektu Díky trenére!  Nejprve proběhlo ocenění všech trenérů, kteří se umístili v TOP 16. Poté osmička nejlepších předvedla svojí prezentaci. Porota z nich vybrala čtyři trenéry, kteří si to rozdali o titul Trenér mládeže. V šestičlenné skupině porotců zasedli spolu s posledním vítězem ankety, iniciátorem projektu také Marián Jelínek, Zdeněk Vojta, Fabiana Bytygi a Jiří Vévoda.

Finalisté si vylosovali tři mladé sportovce od trenérů, kteří se už dál nedostali. Museli se s nimi sladit, aby uspěli ve třech krátkých týmových soutěžích. Nejvíce bodů v nich získala Hana Novotná z Blatné. „Měla jsem úplně úžasné děti, se kterými se mi skvěle spolupracovalo,“ popsala Hanka, která začala v Blatné trénovat mažoretky před dvanácti lety. 

Od organizátorů získala 40 tisíc korun plus 10 tisíc na klub. „Hlavně jsme chtěli propagovat více náš sport, který je známý jako pochodování na dechovku. Všichni viděli, že naše mažoretky jsou o něčem jiném. Myslím, že v Blatné díky tomu získáme více respekt a pozornost. Chceme na sebe upozornit také v České obci sokolské,“ dodala Novotná. Kromě toho obdržela vítězka od firmy Puma titul Trenérka Srdcařka a 50 tisíc korun na nákup sportovního vybavení.

Díky, trenére se za šest ročníků těší velkému respektu mezi sportovními svazy a veřejnosti. Jednotliví kandidáti na titul Trenér mládeže roku jsou konzultováni s kapacitami jednotlivých sportů. Svého oblíbeného trenéra může nominovat na webových stránkách kdokoliv. „Šestým rokem se snažíme podporovat lidi, kteří ve svém volném času věnují energii dětem a vedou je ke sportování. Vyzdvihujeme jejich konkrétní příběhy. “ říká Petr Rydl, hlavní organizátor akce.

TJ Sokol Blatná přijme do svých řad

zájemce o aktivní provozování trenérské činnosti

a nabízí:

 • Odborné vzdělávání trenérů a jejich asistentů
 • Pravidelné odměny
 • Neplacení oddílových příspěvků ani povinnost brigád
 • Možnost využití všech výhod členů Sokola
 • Možnost ovlivnění současnosti i budoucnosti našich dětí a mládeže
 • Možnost ovlivnění aktivního života produktivních členů
 • Možnost zlepšení zdraví seniorů
 • Možnost ovlivnění kulturního dění
 • Možnost seberealizace

Memoriál Jana Janovského 2021

Vzhledem ke stále panující epidemii, na kterou jsou vázána i vládní nařízení, není možné uspořádat Memoriál Jana Janovského v původně plánovaném květnovém termínu. Předpokládáme přesun tohoto běžeckého setkání na podzim. Novým termínem je sobota 18. září.

Děkujeme za pochopení. 

kontakt

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Blatná
Kalinovo náměstí 580, 388 01 Blatná
IČ: 48223221

č.ú.: 2501328695/2010 FIO BANKA

Tel.: +420 604 908 454
email: blatna@sokol.eu nebo blankama@blatna.net

Správce sokolovny Marcela Hájková: Tel. +420 728 775 731

Další kontakty na jednotlivé členy výboru naleznete zde.